Allergier hos barn – laktosintolerans eller mjölkproteinallergi?

Nanny.nu utför i samarbete med barnsjukhuset Martina en intervjuserie med specialister inom barnsjukvården. Denna gång träffar vi barnläkaren Peo som specialiserat sig på allergier.

Vanliga allergier och symptom

Peo berättar att det finns väldigt många olika typer av allergier som påverkar barn på olika sätt. Symptomen är uppdelade i tre övergripande grupper

Huden – utslag, klåda, eksem
Luftvägar – hosta, slembildning, svullnad, irritation, tung i andningen-astma
Mag-tarmkanal – svullnad, ont, lös/hård, gasig

Vidare berättar Peo att den vanligaste formen av allergi är pollenallergi framför allt kopplat till björk- och gräspollen. Symtomen är ofta lindriga men kan vara mycket besvärande för de barn som är extra känsliga.
De allergier som är absolut allvarligast menar Peo är kopplade till födoämnen som nötter och ägg. Dessa allergier, speciellt i kombination med andra allergier kan i värsta fall leda till svåra reaktioner och livshotande situationer.

En annan stor problematik som Peo berättar om är förvirringen kring laktosintolerans och mjölkproteinintolerans hos barn. Peo menar att laktosintolerans hos barn är mycket ovanligt, däremot är mjölkproteinintolerans/allergi utbrett och uppskattningsvis har 7-8% av alla barn den problematiken. Denna okunskap leder till att flera barn och familjer lever i tron om att de är laktosintoleranta och konsumerar laktosfria mjölkprodukter vilket inte avhjälper besvären och barnen kan under många år lida av besvär helt i onödan.

När ska man uppsöka vård?

Peo rekommenderar att vård uppsöks om man upptäcker tydliga och snabba reaktioner i samband med att barnet äter något, det handlar ofta om utslag på huden. Han menar vidare att det finns andra typer av symptom som är mer svårtolkade, oro, trötthet, ”mår inte bra”-känsla.

Om barnet är snuvigt eller har förkylningslikande symptom, magont eller hosta under flera veckor, så kan det röra sig om en allergi, astma och det är värt att uppsöka vård. Samma sak säger Peo gäller vid allmän trötthet, i värsta fall tror föräldrarna bara att barnet är ovanligt lugnt eller stillsamt men det kan handla om en allergi som påverkar luftvägarna vilket kan leda till permanenta skador om det inte behandlas.

Hur behandlas allergier?

Behandling av allergi börjar med ett samtal med familjen för att ta reda på vilka symtomen är och när de uppstår. Ofta, säger Peo, kommer man långt bara med detta samtal. Vidare menar han att pricktester kan utföras för att testa olika ämnen och se hur huden reagerar. Det går även att via blodprov göra antikroppstest och på den vägen identifiera allergier kopplade till i princip alla olika födoämnen. Den viktigaste pusselbiten är dock samtalet, intervjun, den å kallade anamnesen.
När problemet identifierats anpassas åtgärderna, dessa kan vara:

• Undvik det aktuella födoämnet
• Antihistamintabletter
• Adrenalinpenna
• Ögondroppar
• Nässpray
• Kortison
• Allergispruta

Peo berättar även om att metoden hyposensibilisering används. Denna metod går ut på att exponera barnet för mycket små mängder av det ämne barnet är känslig mot och på så vis kan immunsystemet tränas upp att hantera ämnet.

Barnläkare

Allergier

Peo

Barnsjukhuset Martina
Barnläkare

Peo har arbetat som läkare inom sjukvården sedan 1983 och arbetat på flera olika orter i Sverige innan han hamnade på Barnsjukhuset Martina i Stockholm. Han har jobbat inom flera områden i barnsjukvården och specialiserat sig på allergier hos barn.

Inforuta om barnsjukhuset Martina

Barnsjukhuset Martina ligger på Sophiahemmet i Stockholm. Vi erbjuder kostnadsfritt barnsjukvård med avdelningar för bland annat barn- och ungdomsmedicin, psykisk hälsa och BVC. Vi tar hand om dina barns behov från nyfödd ålder upp till 18 år.

Här arbetar barnläkare och specialistsjuksköterskor med kompetenser inom de flesta områden, bland annat inom astma och allergi, mage- och tarmsjukdomar, neurologiska tillstånd, hjärtutredningar, tillväxt- och hormonfrågeställningar samt specialister inom neuropsykiatri (ADHD).

Vi har även en akutmottagning med medlemskap och tidsbokning via vår mobila app.​

Webbsida: https://barnsjukhusetmartina.se/

Kontakt: 08-120 231 10

Öppettider: Vardagar: 08:00 – 20:00 Helger 10:00-16:00

Adress: Valhallavägen 91 F & G, 114 86 Stockholm

Kontaktperson

Per Danckwardt

VD och marknadsansvarig Nanny.nu