Barn utomhus

Barnsäkerhet och olycksfall

Här finner du mer information om barnsäkerhet och olycksfall.

Vidareutbildning barnsäkerhet och olycksfall

På denna sida finner du information om:

Barnsäkerhet

Barn i bil

Barnsäkra hem

Om rökning och alkohol med barn

allman-undersida-05
Barnleker med klossar

Samarbete med barnsjuksköterska

Nedanstående frågor är resultatet av ett samarbete med en duktig hjärt och lungräddningsinstruktör som tidigare höll kurser för våra barnvakter. Christine Saverstam har arbetat som barnsjuksköterska i 22 år och har en bred erfarenhet av barnsjukvård, framförallt inom neonatalogi, barnkardiologi samt barnakutsjukvård. Nedan har hon svarat på de vanligaste frågorna hon inom olycksfall i barnsjukvården. Utöver yrket som barnsjuksköterska har hon även specialistkompetens inom ämnet akuta bedömningssystem och har arbetat mycket med implementering av detta inom barnakutsjukvården i Stockholm.

Vad är den vanligaste olycksfallstypen bland barn?

Fallolyckor är enligt Socialstyrelsen (2011) vanligt i alla åldersgrupper men allra vanligast bland små barn. Små barn faller oftare från en nivå till en annan – inte sällan från möbler, lekredskap och i trappor medan de äldre barnen i större utsträckning faller i samband med lek med andra barn eller idrott. Bostadens innemiljö är en vanlig skadeplats för de minsta barnen medan de lite äldre förskolebarnen och de yngsta grundskolebarnen ofta råkar ut för olyckor i bostadens utomhusmiljö. Bland större barn inträffar fallskadorna ofta i idrottsmiljöer eller i transportområde.

Våra barn får lördagsgodis och jag försöker få dem att sitta still när de äter men ibland far de runt. Vad gör jag om de sätter i halsen?

Om ett barn sätter i halsen är det viktigt att agera direkt!

Barn 0-1 år: Ge fem ryggslag samt fem brösttryck, upprepa tre gånger och larma sedan 112. Fortsätt tills föremålet är uppe. Blir barnet medvetslöst påbörjas HLR direkt och efter varje omgång med kompressioner tittar man i munnen och avlägsnar föremål innan inblåsningar sker.

Barn 1 år-pubertet: Ge fem ryggslag samt fem buktryck, upprepa tre gånger och larma sedan 112. Fortsätt tills föremålet är uppe. Blir barnet medvetslöst påbörjas HLR direkt och efter varje omgång med kompressioner tittar man i munnen och avlägsnar föremål innan inblåsningar sker.

Finns det något särskilt som jag som förälder bör tänka på ur säkerhetssynpunkt när jag anlitar en barnvakt eller har hjälp av tex mormor eller morfar i hemmet?

Oavsett vem som tar hand om barnen är det viktigt att framförallt små barn aldrig lämnas utan tillsyn. Finns det risker i hemmiljön som tex en trapp eller en pool är det viktigt att kommunicera runt detta och även vilka förväntningar ni har på barnvakten och vilka regler som gäller i ert hem. Det är alltid viktigt att se till att ha barnsäkrat hemmet med tex trappgrindar, fönsterspärrar och att köket har den säkerhetsutrustning som är lämplig. Se även till att den som tar hand om barnet för stunden vet var de kan nå er om det uppstår frågor eller om något händer. Barnvakterna från NannyNu har utbildning i HLR samt barnolycksfall och denna kurs kan även erbjudas till övriga familjemedlemmar hos Nanny.nu.

Vad bra att barnvakten får gå en hlr-kurs, ger ni kurser även till föräldrar?

Javisst, Nanny.nu erbjuder kurser i HLR till övriga familjemedlemmar om så önskas till självkostnadspris ett par kurstillfällen per år. I kursen ingår hur man hanterar luftvägsstopp samt HLR till barn 0 år-pubertet enligt Svenska HLR rådets program (2011). I kursen ingår även hur man hanterar de vanligaste barnolycksfallen som tex sårskador, skallskador, brännskador, benbrott samt förgiftning. Hör av er till oss på Nanny.nu för mer information runt detta.

Vad är den vanligaste dödsorsaken bland barn?

Olycksfall är den vanligaste dödsorsaken bland barn. Enligt Socialstyrelsen(2011) omkom under åren 2005–2008 i genomsnitt 93 barn per år genom skador och förgiftningar. Sex av tio avled genom olycksfall. Vanligast var transportolycksfall med fordon som främst är avsedda för vägtrafik, men också drunkning, kvävning samt exponering för rök och öppen eld orsakade varje år flera barns död.

Hur kan jag skydda mig mot barnolycksfall hemma?

Man kan skydda sig mot de flesta barnolycksfall genom att säkra upp hemmet med lämplig säkerhetsutrustning för varje rum. Konsumentverket har bra checklistor att använda som hjälp för detta (www.konsumentverket.se). Det viktigaste är trots allt att inte lämna små barn utan tillsyn och att man som familj eller barnvakt kommunicerar om vem som ansvarar för barnet för stunden.

Varför ska jag gå en hlr-kurs, kan jag inte bara ringa 112?

Genom att gå en HLR kurs får du kunskap i hur du hanterar de mest livshotande situationerna såsom luftvägsstopp samt hjärt-lung-räddning till barn. Det ger dig en möjlighet att rädda liv om olyckan är framme och ger en ökad handlingsberedskap. I akuta situationer ringer du alltid 112.

Hur ofta bör jag gå en hlr-kurs?

För att upprätthålla kunskaperna och handlingsberedskapen bör man gå en HLR kurs årligen.

Är det skillnad på att göra hlr på barn och vuxna?

Ja, det är ett antal skillnader som man måste känna till. Barn har mindre luftvägar och ett större syrgasbehov än vuxna. De är mindre till storleken och tål inte lika stor belastning på bröstkorgen.

Barn 0-1 år:

 • Gör initialt en medvetandekontroll av barnet och lägg barnet på rygg på ett hårt underlag.
 • Om barnet inte reagerar kontrollerar du om barnet andas genom att lägga en hand på pannan och två fingrar på hakan och böjer upp huvudet försiktigt till en rät vinkel mellan haka och bröstkorg.
 • Titta om du kan se om bröstkorgen höjer sig/sänker sig och lyssna om du hör någon andning eller känner utandningsluften mot kinden.
 • Andas inte barnet ger du fem långsamma inblåsningar genom barnets näsa samt mun och ger endast luften du har i munnen.
  Titta hela tiden så att bröstkorgen höjer/sänker sig!
 • Efter detta ser du om du ser tecken till liv, om inte ger du 30 bröstkompressioner:
  Tänk en linje mellan barnets bröstvårtor och placera två fingrar under den tänkta linjen.Tryck ner bröstkorgen snabbt 30 gånger med ett djup på 4 cm.
  Takten skall motsvara 120 bröstkompressioner/minut, räkna högt.
 • Ge ytterligare två inblåsningar och efter detta varvar du 30 kompressioner samt två inblåsningar..
 • Efter en minut larmar du 112 och fortsätter hela tiden i samma takt tills hjälp kommer.

Barn 1 år-pubertet:

 • Gör initialt en medvetandekontroll av barnet och lägg barnet på rygg på ett hårt underlag.
 • Om barnet inte reagerar kontrollerar du om barnet andas genom att lägga en hand på pannan och två fingrar på hakan och böjer huvudet försiktigt bakåt.
 • Titta om du kan se om bröstkorgen höjer/sänker sig och lyssna om du hör någon andning eller känner utandningsluften mot kinden.
 • Andas inte barnet ger du fem långsamma inblåsningar genom att hålla för näsan och ge fem långsamma inblåsningar genom munnen.Titta hela tiden så att bröstkorgen höjer/sänker sig!
 • Efter detta ser du om du får tecken till liv, Om inte ger du 30 bröstkompressioner:
  Placera ena handloven på bröstkorgen mellan barnets bröstvårtor och andra handen på barnets huvud.Tryck ner bröstkorgen med ram arm ,snabbt 30 gånger med ett djup på 5 cm.
  Takten skall motsvara 120 kompressioner/minut,räkna högt.
 • Ge ytterligare två inblåsningar och efter detta varvar du 30 kompressioner samt två inblåsningar.

Efter en minut larmar du 112 och fortsätter hela tiden i samma takt tills hjälp kommer.

Någon har sagt att man behöver röntga ett barn som satt i halsen, är det nödvändigt?

Ett barn som har haft ett allvarligt tillbud med främmande föremål i halsen, där man behövt använda handlingsplanen skall alltid in till sjukhus för att kontrollera att det inte finns något kvar i luftvägarna. Läkaren på sjukhuset undersöker vid ankomst barnet och avgör efter detta om barnet skall röntgas. Röntgen av lungorna kan påvisa om det finns någon bit kvar och avgör sedan vilken behandling barnet skall få.

Hur ser eller vet jag om mitt barn inte får någon luft eller inte kan andas?

Ett barn som inte får luft andas till en början snabbare. Barnet drar efter luft och det kan då synas djupa gropar under revbensbågarna och i halsgropen. Barnet kan bli blekblått runt munnen och över nagelbäddar. Barnet kan även vara tyst eller ha en väsande andning. Slutligen slutar barnet andas och blir då medvetslöst. Inträffar detta agerar man direkt enligt handlingsplan för HLR.

Vad är hjärtstopp för något och när kan det hända?

Ett hjärtstopp innebär att hjärtat har stannat och att blod och syre inte kan cirkulera och förse kroppen med syre. Barn kan få andningsstopp och/eller hjärtstopp av många anledningar. Akuta sjukdomar kan leda till andningspåverkan. De kan ha medfödda sjukdomar som visar sig de första levnadsåren. Barnens lek kan också vara orsak till olyckor som leder till andnings och/eller hjärtstopp. De bakomliggande orsakerna vid hjärtstopp hos barn är initialt en påverkan på andningsfunktionen och att barnet då sekundärt utvecklar en cirkulationssvikt. Hos vuxna är komplikationer i form av rytmrubbningar vanligare.

Vilka är de vanligaste olyckorna som sker utomhus?

De vanligaste olyckorna som sker utomhus beror lite på vilken säsong det är. Enligt Socialstyrelsen(2011) är de vanligaste olyckorna fall från en nivå till en annan från tex klätterställning eller studsmatta. Aktiviteter i samband med lek och idrott toppar statistiken liksom transportolyckor, cykelolyckor samt olycka vid skidåkning/snowboard.

Socialstyrelsen visar på att 21000 barn skrevs ut från sluten vård på sjukhus åren 2005-2009 efter att ha råkat ut för olyckfsall eller förgiftning.

allman-undersida-03

Barn i bil

Barn behöver ett särskilt skydd i form av babyskydd, bilbarnstol, bältesstol eller bälteskudde. Det beror på att bilens bälten, krockkuddar och säten är anpassade efter en vuxens kropp.

För att barn upp till fyra-fem års ålder ska sitta skyddade i bilen, behöver de sitta i en bakåtvänd stol som tar emot de våldsamma krafter som kan uppstå vid en krock och skyddar barnets nacke och huvud. Ett barns huvud är större och tyngre än en vuxens i förhållande till kroppen. Barnets muskler och skelett är heller inte fullt utvecklade och barnet är därför mer utsatt vid en krock. Först när barnet är ungefär tio till tolv år, kan det åka säkert bältat i bilen på samma sätt som en vuxen.

Olika bilbarnstolar för olika åldrar

Vilken typ av bilbarnstol man bör använda beror på barnets längd och vikt. Stolen är urvuxen när barnets huvud sticker upp med en tredjedel ovanför kanten, ungefär i höjd med överkanten på barnets öron, eller när stolens rekommenderade viktgräns har passerats. Ett spädbarn ska åka i ett bakåtvänt babyskydd. Barnet hålls på plats av det bälte som hör till babyskyddet. En del barnavårdscentraler, sjukhus eller kommuner har babyskydd som man kan låna gratis eller hyra billigt. Man kan fråga på BVC eller ringa kommunen där man bor för att få mer information.

Ryggmuskulaturen är inte utvecklad på små spädbarn och barnet bör inte sitta för långa stunder i babyskyddet. Man kan kontakta BVC för råd. Många babyskydd kan användas upp till 13 kilo. När barnet kan sitta själv utan stöd, eller när babyskyddet är urvuxet, är det dags att byta till en bilbarnstol som kan monteras bakåtvänd både i framsätet och i baksätet. Till dessa finns tillhörande bälte. NTF rekommenderar bilbarnstolar som kan användas upp till 25 kilo. När barnet har växt ur den, kan man byta till bältesstol eller bälteskudde. Då används bilens trepunktsbälte som bilbälte till barnet. Bältesstol är en kudde med rygg som hjälper till att leda bältet rätt över axeln och bröstet. Kudde är enbart en sittdel som gör att barnet kommer högre upp och ser till att den nedre delen av trepunktsbältet vilar mot höftbenen och inte mot magens mjuka delar.
Om bilen har varit med om en krock ska både bälte och bilbarnstol bytas ut.

Koppla ur krockkudden

Många föredrar att ha små barn bakåtvända i framsätet, för att kunna hålla uppsikt och ha kontakt med barnet under resan. Ur trafiksäkerhetssynpunkt är det säkrare, eftersom den vuxne inte behöver släppa vägen med blicken på samma sätt som när barnet sitter i baksätet.
Om det finns krockkudde, måste den kopplas ur av en auktoriserad bilverkstad. Om bilen har så kallad nyckelavstängning, kan man koppla ur krockkudden själv när bilbarnstolen monteras och låta den vara urkopplad tills bilbarnstolen eventuellt ska flyttas till baksätet permanent. Först då aktiverar man krockkudden igen.

Ett barn i en bakåtvänd bilbarnstol som lutas mot en instrumentbräda där det finns en krockkudde, kan skadas mycket allvarligt om krockkudden löses ut. Först när barnet är 140 centimeter långt är det säkert för barnet att sitta framåtvänt på passagerarplats med inkopplad krockkudde.

Bilbälte till större barn

De flesta barn som skadas i trafiken gör det på grund av att de är felaktigt fastspända eller inte fastspända alls. Det är inte farligt att bilbältet ligger nära halsen på barnet när det sitter framåtvänt på en bältesstol eller bälteskudde. Vid en krock åker barnet framåt och då kommer barnets axel att ta emot kraften från bältet. Däremot kan det vara farligt om barnet lägger armen över det diagonala bilbältet så att det glider ner. Den delen av bältet kan då skada magens mjuka delar vid belastningen som uppstår vid en krock.

Att tänka på när man köper babyskydd eller bilbarnstol

 • Se till att skyddet eller stolen är enkel att montera och att det finns en tydlig monteringsanvisning.
 • Be butikspersonalen om hjälp vid montering.
 • Prova bilbarnstolen i bilen och kontrollera att den passar bra och att barnet sitter bra.
 • Be om öppet köp vid osäkerhet.
 • Skyddet eller stolen ska vara europagodkänd och märkt enligt vissa regler. Man kan få mer information av butikspersonalen eller på NTF:s webbplats.
 • Följ bruksanvisningen och spara den. Hitta inte på några egna bältesdragningar, det kan vara livsfarligt. Tänk på att bilbarnstolen endast är helt säker om den är rätt fastsatt och placerad i bilen.Om man köper begagnat babyskydd eller bilbarnstol
 • Kontrollera skyddets eller stolens ålder. Den rekommenderade livslängden för en bilbarnstol är tio år, under förutsättning att den har skötts väl och inte varit med i någon olycka. För att man ska kunna använda den så länge som möjligt bör den inte vara äldre än ungefär fem år när man köper den. Tillverkningsdatum finns inpräglat, ingjutet, stämplat eller på klisteretikett.
 • Om bruksanvisning eller någon monteringsdetalj saknas, kontakta tillverkaren eller återförsäljaren före köpet.
 • Inspektera babyskyddet eller stolen. Bälten och spännen får inte vara skadade. Ta av klädseln. Det får inte vara hårt slitage eller finnas mekaniska skador som till exempel sprickor i plaststommen.
 • Köp aldrig en begagnad stol om du inte är säker på att den aldrig har varit med om en krock.
  Vad säger lagen?
 • Barn som är kortare än 135 centimeter ska använda en särskild skyddsanordning, som babyskydd, bilbarnstol, bältesstol eller bälteskudde.
 • Barn som är yngre än tre år får inte åka i en personbil eller lastbil utan särskild skyddsanordning, annat än vid tillfällig färd under korta resor i taxi. Vid färd i taxi får barnet inte åka i framsätet.
 • Föraren ansvarar för att passagerare som är under 15 år använder bilbälte eller annan skyddsanordning.
 • Det är olagligt att skjutsa fler barn än vad bilen är registrerad för. Passagerare i bil ska sitta på en plats som är avsedd för passagerare. Uppgifter om hur många passagerare som bilen är registrerad för finns i bilens registreringsbevis och det överensstämmer med antalet platser med bilbälten.

Informationen ovan är hämtad från följande sida:

1177 Vårdguiden. (10 maj 2011). Hämtad 23 februari 2015 från: http://www.1177.se/Stockholm/Tema/Barn-och-foraldrar/Skador-och-olycksfall1/Barnsakerhet/Barnsakerhet-i-bilen/

Barnsäkra hemmet

Fler småbarnsolyckor sker i hemmet. När barnet börjar krypa och blir rörligt ökar riskerna, och det är dags att se över barnsäkerheten. Vi har knepen för dig med barn mellan sex månader och tre år. Med några enkla ingrepp kan din bostad bli säkrare utan att du hindrar barnet från att leka och upptäcka sin omvärld.

Kök

Spisen och ugnen lockar med ljud och dofter till sig små barns uppmärksamhet. Det innebär en stor risk för barnen att få bränn- eller klämskador.

 • Ställ aldrig en stekpanna eller en kastrull med handtaget utåt
 • Använd de speciella skydd som finns för häll och ugnslucka. Hällskydd förhindrar barnen från att komma åt kokande grytor och varma plattor på spisen
 • Ugnen bör ha ett öppningsskydd. Öppningsskydd försvårar för barn att öppna ugnsluckan och bränna sig
 • Se till att spisen är fast förankrad och har tippskydd. Tippskydd förhindrar att spisen eller diskmaskinen välter vid hög belastning, t ex om barnet ställer sig på ugnsluckan
 • Komplettera gärna med en spisövervakare, timer, som är bra om du glömmer att stänga av spisen. Spisövervakare/timer stänger automatiskt av en platta som glömts efter viss tid. En timer är även bra att ha till kaffebryggare

I köksskåp och lådor finns många farliga saker som knivar, saxar och andra vassa verktyg som barnen kan göra sig illa på.

 • Använd särskilda säkerhetsspärrar som finns för lådor och skåpluckor Säkerhetsspärrar eller reglar förhindrar att barnen kommer åt innehållet i lådor och skåp. De gör det även svårare för barnen att klättra på lådorna
 • Även kylskåpet kan vara en fara för barnet och behöver säkerhetsspärr
 • Se till att skåpen är fast förankrade
  Barn är alltid nyfikna och kan peta ner föremål i brödrosten. Om den dessutom är på kan barnet bränna sig.
 • Dra alltid ur kontakten när du inte använder brödrosten
 • Se till att alla eluttag har petskydd. Petskydd i eluttagen förhindrar att barnen får stötar
 • Se till att sladdarna till köksmaskiner inte hänger ner

Badrum & skötbord

Skötbordet måste vara stabilt och säkert. Se till att du har det du behöver inom räckhåll så att du inte behöver sträcka dig långt eller lämna barnet. Babyn får aldrig lämnas ensam på skötbordet. Det är en vana som du måste få in redan från första stund. Man vet aldrig när ett barn plötsligt vänder på sig, och det behövs inte mycket för att det ska falla ner. Flytta gärna ner skötplatsen på golvet när barnet börjar bli oroligt. Det är mycket tryggare.

Temperaturen i badrummet ska vara behaglig för barnet, men använd aldrig flyttbara värmeelement i badrummet. Alla element ska vara fast monterade i väggen. Lägg också elektriska apparater som hårfön, rakapparat osv. i ett högt skåp när de har använts, så att barnet inte kan komma åt dem. Läkemedel måste förvaras i ett låsbart medicinskåp som hänger så högt att det är utom räckhåll för barnet. Smink, schampo, spray och andra giftiga medel bör också förvaras i skåp som barnet inte kan nå.

För de flesta bebisar är det en stor upplevelse att bada, och badet är tillfälle för både skoj och lek. Tappa upp lite kallt vatten först innan du fyller på med varmt vatten. En temperatur mellan 36 och 38 grader är behaglig för barnet. Låt aldrig en baby eller ett litet barn vara ensam i badkaret eller badbaljan ens en sekund. Ett barn kan drunkna även om vattennivån inte är högre än 2,5 cm. Ta därför med dig barnet om du måste lämna rummet.

Det är klokt att installera en termostatstyrd blandare eller en temperaturspärr så att vattnet från kranen kan hållas under 40 grader. Göm gärna badkarsproppen så att barnet inte kan hitta den – ett försigkommet barn kan själv fylla badkaret och skapa farliga situationer.

Förgiftning

Tyvärr råkar ett antal barn varje år ut för förgiftningsolyckor. Och nästan uteslutande är det i hemmet som det sker. Vanligast är mediciner som barn kommer åt och tuggar i sig. Men det gäller inte bara mediciner – rengöringsmedel, maskindiskmedel och tvättmedel – sådant som vi ofta förvarar under köksbänken eller ovanför tvättmaskinen är vanliga förgiftningsorsaker. En stark rekommendation är därför ett låsbart medicinskåp där ni även kan förvara medel som exempelvis rengöringsmedel.

Vad bör jag ha i medicinskåpet?

 • Samtliga mediciner – receptfria och receptbelagda bör förvaras säkert
 • Lås in annat som kan vara farligt som maskindiskmedel, rengöringsmedel och vitaminer
 • Förvara allt som kan orsaka förgiftning högt upp på säkert avstånd. Har du exempelvis medicin som behöver förvaras i kylskåp bör denna ligga högt uppe.
 • Medicinskåp ska vara låsta och nyckeln förvaras säkert

Övriga hemmet

Sladdar, eluttag

Små barn vill gärna dra i saker som hänger ner. Det är lätt gjort att en lampa, brödrost eller kaffebryggare ramlar i golvet. Barn gillar också att peta i små hål, som eluttag, med risk för dödliga stötar.
Förankra sladdar som ligger i riskzonen. De kan förkortas med sladdklämmor så att det inte hänger ner någonting. Det gäller också alla köksmaskiner. Alla kontakter bör vara petsäkrade. Skaffa speciella petskydd till eluttag om de inte redan är barnsäkrade. Glöm inte förlängningssladdar och grenuttag. Installera jordfelsbrytare som omedelbart stänger av all ström om det uppstår elfel.

Trappan är jättespännande för små barn! Men en fallolycka händer lätt. Upp till cirka fyra års ålder är trappan en farlig plats.

Visst ska barnet öva på att komma upp och ner i trappan. Men sätt grindar vid både nedre och övre delen, så slipper du vakta barnet konstant. Se till att den övre grinden öppnas uppåt så att ingen olycka händer om barnet hänger sig på grinden och inte är ordentligt stängd. Har trappan öppna steg? Minska öppningen genom att sätta en bräda under steget eller täck med nät om det är risk för att barnet kan falla emellan.

Bokhyllor
I kryp- och klätteråldern vill barnet upptäcka omvärlden. En tung bokhylla kan välta över ett barn som försöker klättra upp. Förankra tunga skåp och bokhyllor i väggen med vinkeljärn och en ordentlig skruv i överkant. Ställ inte tunga förvaringslådor på hyllor som barnet når, då det riskerar att välta lådan över sig.

Fönster
Barnet kan klättra upp och ramla ut. Fönsterspärrar finns i olika utföranden. Några går att ställa i olika lägen, andra är en kedja som gör att fönstret bara går att öppna lite grann. Se till att öppningen är mindre än barnets huvud, ca tio centimeter. Det finns också barnsäkra fönsterlås.

Varma element
Element sitter precis i barnets höjd och är lätta att bränna sig på om de är för heta. Element bör inte vara varmare än 60 grader. Har du element som är varmare behövs elementskydd monteras.

Dörrar
Barn gillar att öppna och stänga dörrar. Barnens små fingra vill gärna leta sig in på gångjärnssidan där farliga klämskador kan ske. Skaffa ett dörrstopp som du fäster under dörren, eller ett stopp som du fäster ovanpå dörren så att den inte går att stänga helt. Det går också bra att hänga ett vikt badlakan över dörren.

Bra att ha i hemmet
I alla småbarnshem bör det finnas en första hjälpen-väska med:

 • Lätt smärtstillande medel
 • Desinfektionsmedel
 • Plåster, gasbinda och kompresser
 • Pincett och/eller nål för eventuella stickor eller flisor
 • Antibakteriell kräm
 • Bomull, tops och sax

Många barnolyckor sker i samband med fall i badkaret, i duschen eller på ett vått badrumsgolv. Se därför till att det finns halkskydd på ytorna där. Man kan t.ex. köpa en glidsäker pall till badrummet, så att barnet når upp till handfatet utan att behöva klättra. Du kan också montera en spegel i barnets höjd – då är det inte så frestande att klättra upp på bänken.

Utanför hemmet
Om ni bor nära vatten gäller det även här att aldrig lämna ditt barn utan uppsikt innan hen har blivit simkunnig. Förutom vattendrag kan brunnar och brunnslock vara spännande platser att utforska för barn. På äldre tomter är det inte ovanligt med eftersatta eller bortglömda brunnslock som är lätta att ta bort.

Informationen ovan är hämtad från följande sidor
Folksam. Hämtad 26 februari 2015 från: http://www.folksam.se/testergodarad/barnsakrahemmet/koket
Folksam. Hämtad 26 februari 2015 från: http://www.folksam.se/testergodarad/barnsakrahemmet/badrummet
Folksam. Hämtad 26 februari 2015 från: http://www.folksam.se/testergodarad/barnsakrahemmet/forgiftning
HSB. (08 september 2014). Hämtad 26 februari 2015 från: http://www.hsb.se/omhsb/bokunskap/inredning/barnsakerhet
Babyvärlden. (05 augusti 2008). Hämtad 26 februari 2015 från: http://www.babyvarlden.se/Bebis/Sakerhet-och-forsta-hjalpen/Sakerhet-i-hemmet/Badrumskotrum/

Bakgrund om rökning och alkohol med barn: rök, tobak och nikotin

Luftvägsinfektioner och astmabesvär är vanligare hos barn som har föräldrar som röker, speciellt om du röker inomhus. Om en ammande mamma röker, går skadliga ämnen över i bröstmjölken och påverkar barnet. Nikotinet i snus och olika typer av nikotinersättningsmedel passerar också över i bröstmjölken och ger ungefär samma höga koncentration i mjölken som rökning. Därför är det bäst för barnet om du kan låta bli cigarretter, och även nikotinersättningsmedel och snus, om du ammar.

Risk för plötslig spädbarnsdöd

Plötslig spädbarnsdöd är en av de allvarligaste följderna av rökning. Den exakta förklaringen till plötslig spädbarnsdöd är inte känd, men det finns flera väldokumenterade riskfaktorer. Risken för plötslig spädbarnsdöd är större om barnet ligger på magen än om det ligger på ryggen. En annan riskfaktor är passiv rökning. Om barnet utsätts för tobaksrök fördubblar det risken för plötslig spädbarnsdöd. Rökning under graviditeten är också en riskfaktor för spädbarnsdöd.

Bronkit gör det svårt att andas

Passiv rökning fördubblar risken för behandlingskrävande astmatisk bronkit. Hos spädbarnet har moderns rökning störst betydelse – antagligen därför att hon umgås närmre med barnet och tillbringar mer tid med det. Men det har även betydelse om modern har rökt under graviditeten. Barn som inte utsätts för passiv rökning får i regel bara lättare symptom på förkylning när de angrips av virus i luftvägarna.
Däremot får barn som utsätts för passiv rökning oftare så svårt att andas att det kräver behandling och en del barn måste till och med läggas in på sjukhus. Vart tredje barn som läggs in på barnavdelningen kommer dit på grund av astmatisk bronkit, och det är den vanligaste orsaken till akut inläggning av barn mellan ett halvt och tre år.

Svårare astma vid passiv rökning

Passiv rökning kan ge akuta och kroniska besvär i luftvägarna. Små barn är särskilt känsliga eftersom deras immunförsvar inte är färdigutvecklat och luftvägarna är trängre än de vuxnas. Passiv rökning kan både förvärra barnastma och utlösa astma hos friska barn. Undersökningar
har även visat att moderns rökning under graviditeten kan orsaka försämring av lungornas tillväxt och utveckling hos fostret. Ny forskning visar att barn vars föräldrar rökt under graviditeten löpte fördubblad risk att utveckla astma före fyraårsåldern. Särskilt stor risk var det under de tre första graviditetsmånaderna. Barn som utsatts för rök efter födseln drabbades oftare av allergier än barn från rökfria hem. Starkast var kopplingen mellan passiv rökning och kattallergi där risken var fördubblad. Enbart föräldrarnas rökning i hemmet beräknas medföra 500 fall av småbarnsastma per år.

Rökarhem skadar barn

Passiv rökning ger två till fyra gånger större risk för långvariga infektioner i mellanörat. Vid det här tillståndet är det undertryck i mellanörat, och barnet hör dåligt. En annan följd av passiv rökning kan vara ”polyper” i övre luftvägarna, vilket även plågar många små barn med öronproblem. Barn som behöver opereras för ”polyper” kommer tre till fyra gånger oftare från ”rökarhem”.

Rök påverkar luftvägarna

Barn från ”rökarhem” har dubbelt så ofta infektioner i de övre luftvägarna som barn från hem där man inte röker. Detta gäller i synnerhet späd- och småbarn, som inte kan flytta sig från de vuxnas rök. De riskerar både att få lättare infektioner som förkylning och allvarligare tillstånd som lunginflammation. Cirka en tredjedel av de barn som har haft astmatisk bronkit under de första levnadsåren utvecklar senare astma. Dessutom visar några – men inte alla – undersökningar, att barn i ”rökarhem” har större risk att utveckla allergi mot bland annat pälsdjur (hund och katt) och dammkvalster. De här allergierna orsakar sjukdomar som astma, allergisk ögoninflammation och allergisk näsirritation, som visar sig som rinnsnuva och täppt näsa.
Passiv rökning leder även till en ökad risk för kronisk astma. I gengäld hjälper det om personen inte längre utsätts för passiv rökning. Det minskar såväl symptomen som medicinbehovet och ibland händer det rentav att astman försvinner. Det är även sannolikt att tobaksrök påverkar immunförsvaret – inte bara i luftvägarnas slemhinnor utan i hela organismen.

Nikotin i bröstmjölken

Det finns mer än 4000 olika kemiska föreningar i tobaksrök. Ett av ämnena är nikotin, som är orsaken till det fysiska beroendet av tobak. När en ammande mor röker utskiljs stora mängder nikotin i bröstmjölken. Spädbarn som ammas av rökande mödrar har lika höga koncentrationer av nikotin i blodet som modern. Nikotin kan i sig självt medföra en ökad slemutsöndring från körtlarna i luftvägarna.

Rökpolitik för de vuxna

En viktig sak man kan göra för sitt barn är att skapa en rökfri miljö. Vinsten blir att barnet slipper en rad sjukdomar och många sjukdagar som belastar både barn och föräldrar. Det allra bästa vore om föräldrar, far- och morföräldrar och lärare, som alla är viktiga förebilder för barn inte alls rökte där barn vistas. Om man inte kan sluta röka är det viktigt att man inför och upprätthåller rökregler där barn vistas, framför allt i hemmen. Här är det viktigaste att de små barn som inte kan flytta sig undan röken, får frisk och rökfri luft. Därför bör man bara röka utomhus, eller där barnen inte uppehåller sig.

Alkohol och droger

Som förälder behöver du vara medveten om hur alkohol, droger och vissa läkemedel kan påverka koncentrationsförmågan, beteendet och omdömet. Och hur det i sin tur påverkar hur du tar hand om och samspelar med ett barn.

Vill du vara helt säker på att barnet inte får i sig alkohol bör du avstå under amningsperioden. Men enligt nuvarande forskning innebär det inga medicinska risker för barnet om du dricker måttliga mängder alkohol när du ammar. Med det menas ett till två glas vin eller motsvarande, en till två gånger i veckan

För många barn innebär ett missbruk i familjen att:

 • Barnet får uppleva negativa personlighetsförändringar hos sin förälder när denna är påverkad. Det kan handla om att föräldern blir aggressiv, låter konstig på rösten eller tappar omdömet och gör saker som aldrig skulle hända när föräldern är nykter.
 • Det förekommer mycket lögner i familjen. Missbruket ska döljas för andra. Barnet kan känna sig tvunget att ljuga för att skydda sin mamma eller pappa.
 • Barnet får ta på sig för mycket ansvar, till exempel om man är äldst av syskonen får hjälpa sina småsyskon med det som en påverkad förälder inte sköter om. Att leka och läsa läxor får man inte tid med.
 • En ökad risk för att det blir mycket bråk och konflikter i familjen. En berusad förälder kan reagera starkt och bli arg över saker som i vanliga fall inte väcker någon ilska. För ett barn blir hemmet inte en trygg plats att vara på när man inte vet vad som kan hända.

Informationen ovan är hämtad från följande sidor
1177 Vårdguiden. (24 februari 2015). Hämtad 26 februari 2015 från: http://www.1177.se/Stockholm/Tema/Barn-och-foraldrar/Mat-somn-och-praktiska-rad/De-forsta-manaderna/Barnets-forsta-manader—att-skydda-barnet/
Netdoktor.se. (19 november 2004). Hämtad 26 februari 2015 från: http://www.netdoktor.se/barn/artiklar/passiv-rokning-skadar-barn/
BRIS. Hämtad 26 februari 2015 från: http://www.barnperspektivet.se/teman/speciell-familjesituation/missbruk-i-familjen
Astma och allergiförbundet. (23 februari 2015). Hämtad 26 februari 2015 från: http://www.socialstyrelsen.se/publikationer2004/2004-110-7

Denna webbplats använder cookies

Cookies ("kakor") består av små textfiler. Dessa innehåller data som lagras på din enhet. För att kunna placera vissa typer av cookies behöver vi inhämta ditt samtycke. Vi på NannyNu AB, orgnr. 556662-0851 använder oss av följande slags cookies. För att läsa mer om vilka cookies vi använder och lagringstid, klicka här för att komma till vår cookiepolicy.

Hantera dina cookieinställningar

Nödvändiga cookies

Nödvändiga cookies är cookies som måste placeras för att grundläggande funktioner på webbplatsen ska kunna fungera. Grundläggande funktioner är exempelvis cookies som behövs för att du ska kunna använda menyer och navigera på sajten.

Cookies för statistik

För att kunna veta hur du interagerar med webbplatsen placerar vi cookies för att föra statistik. Dessa cookies anonymiserar personuppgifter.

Cookies för annonsmätning

För att kunna erbjuda bättre service och upplevelse placerar vi cookies för att kunna anpassa marknadsföring till dig. Ett annat syfte med denna behandling är att kunna marknadsföra produkter eller tjänster till dig, ge anpassade erbjudanden eller marknadsföra och ge rekommendationer kring nya koncept utifrån vad du har köpt tidigare.

Cookies för personlig annonsmätning

För att kunna visa relevant reklam placerar vi cookies för att anpassa innehållet för dig

Cookies för anpassade annonser

För att visa relevanta och personliga annonser placerar vi cookies för att tillhandahålla unika erbjudanden som är skräddarsydda efter din användardata