Om vi blir sjuka, blir vi debiterade eller kan vi flytta timmarna till nästa månad?