LSS

Avlösarservice och ledsagarservice

Nanny.nu <3 Sollentuna, Solna, Ekerö & Nacka

Vi har för tillfället avtal med kommunerna Sollentuna, Solna, Ekerö och Nacka. Vi tittar löpande på möjligheterna att utöka verksamheten till fler kommuner. Vill du ha vår hjälp med ledsagning eller avlösning men bor i en annan kommun än de ovanstående? Kontakta oss gärna så kan vi titta på det.

Untitled-1

Så går det till!

Om du eller en närstående har rätt till någon av insatserna ledsagarservice eller avlösarservice så kontakta oss gärna. Här nedan beskriver vi kort hur det brukar gå till att anlita oss.

  1. Du väljer oss som utförare av din insatsen. Du kan prata med din LSS-handläggare om hur du gör detta.
  2. Vi bokar ett första möte, fysiskt eller digitalt vilket du föredrar, där vi samlar in information om dig och dina behov.
  3. Vi presenterar den medarbetare som vi tycker passar bäst in i profilen genom att du får ett videoklipp samt information om personens livssituation och erfarenhet.
  4. Om du tycker att det verkar vara en lämplig profil bokar vi in ett möte där ni får träffas.
  5. Om mötet gick bra är matchningen klar och ni är redo att köra igång.
  6. Vi finns med hela vägen för att hjälpa och stötta genom processen.

Om företaget

Nanny.nu grundades år 2007 och är Sveriges största barnpassningsbolag sett till omsättning. År 2022 blev vi tilldelade tillstånd av IVO (Inspektionen för vård och omsorg) att bedriva LSS-verksamhet inom ledsagarservice (LSS 9 § 3) och avlösarservice i hemmet (LSS 9 § 5). Vi har ca 670 medarbetare, varav ca 15 medarbetare baserade på huvudkontoret i Stockholm.

Vi tror på trygga relationer som bygger på kontinuitet och förutsägbarhet och vi har ett holistiskt förhållningssätt till barns utveckling. Exempelvis ser vi matens centrala betydelse och fokuserar därför gärna lite extra på matlagning tillsammans med barnen. Vi tror även på sociala relationer och arbetar aktivt för att främja detta genom att uppmuntra och uppmana till deltagande i sociala sammanhang av olika slag, beroende på individens intressen. Vi använder oss av en palett av kommunikationsverktyg beroende på vilka behov individen har. Vi behärskar svenska och engelska, men fråga oss gärna om du har andra språkkrav så gör vi vårt bästa för att hitta en medarbetare med den kompetensen.

Vi älskar barn och ser det som en självklarhet att vi ska göra allt i vår makt för att skapa bästa möjliga förutsättningar för ett utvecklande, tryggt och glädjefyllt sammanhang där alla barn får bästa möjliga förutsättningar i livet i deras strävan att bli självständiga individer. Även om barn är vår primära målgrupp hjälper vi gärna vuxna också

Kontaktpersoner LSS

Maria kontoret

{Maria Hallenius Henrysson|=##=|133759}

Verksamhetschef

{Maila mig|=##=|133763}

{070 842 03 49|=##=|133765}

CV

Zetterström kontoret

Erik Zetterström

Biträdande verksamhetschef

{Maila mig|=##=|133764}

{076 000 13 52|=##=|133766}