Medarbetarenkät 2017

  • 2018-01-19
  • Nyheter
  • Nannynu

Barnvakterna får säga sitt

Ta del av 2017 års medarbetarenkät.

Barnvakt medarbetarenkät 2017

Under november och december 2017 genomförde Nannynu! sin stora medarbetarundersökning för femte året i rad. I likhet med tidigare år fick vi återigen fina resultat som vi är nöjda med. Undersökningen är gjord av Nannynu!.

Nannynu! uppskattar barnvakternas engagemang i enkäten. Vi anser att återkoppling är en naturlig del för att kunna få så bra förutsättningar som möjligt att skapa trivsel i arbetet, utveckla vår utbildning och vårt bemötande. Vi har fått många fina omdömen, såväl som rekommendationer på vad som kan utvecklas. Enkäten skickades ut till 980 barnvakter med dryga 60% deltagande.

Vi är mycket stolta över att 98,3 % av barnvakterna som deltog skulle rekommendera vänner och bekanta att söka jobb hos Nannynu! (97,9 % år 2016).

Nannynu! tar sina anställdas välmående på allvar och vill att alla ska känna sig så trygga som möjligt. Denna enkät innefattar barnvakternas uppfattningar om kontakten med Nannynu! som företag, sin chef på företaget, sin barnvaktsfamilj och vår ekonomiavdelning.

TA DEL AV ENKÄTEN HÄR

2018 års medarbetarenkät kommer att skickas ut i november 2018.

 

Kontaktperson

Robert Bällstav

Kommunikationschef